Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Vragen?


  • U kunt via de postcodechecker controleren of uw adres door GlasDraad Landelijk Noord kan worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. In de praktijk blijkt het erg moeilijk om over een 100% nauwkeurige adressenlijst te beschikken. Staat uw adres niet in de postcodechecker, maar vermoedt u dat uw woning wel in het aansluitgebied valt? Vul dan dit formulier in.


  • Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang tijdens de campagne? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.


  • De wereld is door de computer en het internet aan het veranderen. De afgelopen decennia gaan de ontwikkelingen heel snel. De communicatietechnieken die tegenwoordig allemaal via het internet lopen moeten mee veranderen. U heeft momenteel of een coax of alleen maar een koperdraad. Dit zijn oude technieken allemaal ontwikkeld ver voor de tijd van internet. Het wordt hoog tijd dat dit mooie gebied vooroploopt in een maatschappij die op alle fronten digitaliseert. Met glasvezel bent u klaar voor alle toekomstige telecomontwikkelingen, ongeacht de bandbreedte die deze ontwikkelingen vragen. Bestanden up- en downloaden gaat razendsnel. Of denk bijvoorbeeld aan interactieve televisie zoals uitzending gemist, live televisie pauzeren en draadloos televisiekijken op uw smartphone of tablet.


  • Natuurlijk is het mogelijk om uw woning of bedrijf achteraf aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van GlasDraad Landelijk Noord. Omdat we hier speciaal voor terug moeten komen, zijn de kosten aanzienlijk hoger. Maar ook aanmeldingen na de vraagbundeling zullen dit hogere tarief betalen omdat we alle processen inregelen op het aanmelden vóór 18 maart.


  • Bij de verkoop van uw woning zijn er diverse opties mogelijk, afhankelijk van uw situatie.

    

   Als u de vastrechtvergoeding (€650,- of €1815,-) eenmalig afkoopt dan:

   1 – hoeft er nooit meer een vastrechtvergoeding voor de glasvezelaansluiting betaalt te worden voor dit adres. Niet door de huidige bewoners, noch door toekomstige bewoners.

    

   Als u kiest voor een vastrechtvergoeding per maand (€7,- of €15,-), dan zijn er bij de verkoop van uw woning drie mogelijkheden:

   1 – U koopt zelf de vastrechtvergoeding af (€650,- of €1815,-). De nieuwe eigenaar hoeft dan geen vastrechtvergoeding meer te betalen.

   of

   2 – De nieuwe eigenaar koopt de vastrechtvergoeding af (€650,- of €1815,-).

   of

   3 – De nieuwe eigenaar neemt het contract per maand (€7,- of €15,-) over en koopt na de 15 jaar, gerekend vanaf het begin van de aanleg, deze af voor € 15,-.

    

   De abonnementen van de serviceproviders zijn na 1 jaar per maand opzegbaar en een nieuwe bewoner kan weer zelf een abonnement naar keuze kiezen. Het vastgestelde maandbedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast conform de geldende inflatie index voor consumentenprijzen (CPI), die het Centraal Bureau Statistiek (CBS) berekent.


  • De kosten van de glasvezelaansluiting worden pas in rekening gebracht nadat de aansluiting in uw woning opgeleverd is. Naar schatting is dit eind 2019 of begin 2020


  • GlasDraad Landelijk Noord wil alle adressen in het gebied voorzien van een glasvezelaansluiting. Zowel de buitengebieden als de dorpskernen. GlasDraad Landelijk Noord zal, indien gewenst, ook een glasvezelnetwerk aanleggen op recreatieparken en bedrijventerreinen en daarin mogelijk samenwerken met derde partijen.


  • Vanaf 21 januari 2019 vindt er vraagbundeling plaats. Dit houdt in dat GlasDraad Landelijk Noord inventariseert of er genoeg animo is voor glasvezel. Bij 40% aanmeldingen vóór 18 maart 2019 gaat de bouw door.

   Bij een geslaagde vraagbundeling start de bouw nog voor de zomer. Eind 2019, begin 2020 zullen alle aangemelde huishoudens op glasvezel aangesloten zijn.


  • Er hangt veel van deze vraagbundelingscampagne af. Het nut van zo snel mogelijk inschrijven is groot. Wanneer een grote groep mensen zich inschrijft, zal een nóg grotere groep volgen. Zo komen we veel sneller naar de 40% en daarmee veel sneller naar de aanleg van glasvezel. Het is dus van belang dat zo snel mogelijk, een zo groot mogelijke groep zich inschrijft.


  • U betaalt een vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk. Deze vergoeding is noodzakelijk voor de hoge kosten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het aanleggen kost ongeveer 4 keer zoveel als in de kernen door de gebiedsomstandigheden, het aantal adressen en de langere afstanden naar de woningen buiten de kernen.


  • Nee, dat kan niet. U moet naast de vastrechtvergoeding voor glasvezel ook een abonnement van een serviceprovider afnemen. Dit abonnement kan na een jaar opgezegd worden, maar u blijft dan de maandelijkse vastgoedvergoeding (indien u hiervoor gekozen heeft) wel door betalen. Als u de vastrechtvergoeding eenmalig heeft afgekocht, betaalt u na eventuele opzegging van een abonnement niets meer voor uw glasvezelaansluiting.

   Indien u voor 1 januari 2021 (was 1 oktober 2020) geen abonnement heeft afgesloten bij een serviceprovider, dan zullen wij u een boetebedrag in rekening brengen van € 250,-.


  • Het vastrecht blijft altijd hetzelfde, ongeacht het uiteindelijke aantal bewoners dat een glasvezelaansluiting neemt. Het vastgestelde maandbedrag wordt wel jaarlijks op 1 januari aangepast conform de geldende inflatieindex voor consumentenprijzen (CPI), die het Centraal Bureau Statistiek (CBS) berekent.


  • Nee, u betaalt geen extra kosten. Samen met de Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord is het aanbod bepaald en afgestemd. Hierbij is een verschil gemaakt tussen de adressen met een Ziggo aansluiting en zonder. Daarnaast worden er geen andere kosten in rekening gebracht en is het een aanbod wat voor iedereen geldt. Op deze manier krijgt iedereen de gelegenheid om mee te kunnen doen.


  • Bent u overtuigd van glasvezel? Schrijf u dan in voor glasvezel bij GlasDraad Landelijk Noord. Dit kan eenvoudig via onze website.

   Als we de 40% hebben gehaald, dan moet u daarna een keuze maken welke serviceprovider met welk pakket het beste bij uw situatie past. Dit kan uw huidige provider zijn, maar dat hoeft niet. Wij zullen u na de vraagbundeling informeren over het inschrijven bij de providers.

   Inschrijven bij GlasDraad kan via de website, maar ook bij de ambassadeurs of bij de informatiepunten op de woensdag- en donderdagmiddag in uw gebied.


  • Dat is geen probleem! Dit kunt u regelen via een speciaal SEPA-machtigingsformulier. Klik hier om dit formulier te downloaden


  • Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kunt u razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat u eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferencing, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals smart farming of 3D-beeldbellen en zorg op afstand.


  • Glasvezel kan oneindige snelheden aan. Het netwerk dat wij aanleggen kan alle snelheden aan, ook naar de woning. De apparatuur is nu al geschikt voor snelheden tot 1Gb/s naar uw woning, maar kan later altijd verhoogd worden. Zonder dat we het glasvezelnetwerk hoeven aan te passen. De snelheid die u straks thuis heeft, hangt af van de serviceprovider en het dienstenpakket dat u kiest.


  • De aanleg van het glasvezelnetwerk verloopt in zes stappen:

   Stap 1: Informatievoorziening en aanmelden

   Wanneer we bij u in de gemeente starten, nodigen wij u persoonlijk uit voor diverse informatieavonden bij u in de buurt. Ook versturen wij een informatiekrant, informeren wij de lokale media en kunt u alle informatie terugvinden op onze website.

   U kunt zich vanaf 21 januari inschrijven bij GlasDraad Landelijk Noord en geeft aan of u voor een eenmalige vergoeding kiest of maandelijks wilt betalen. Als minimaal 40% van de bewoners voor de aanleg van glasvezel kiest, gaat de schop definitief in de grond. Later kiest u een abonnement naar keuze.

   Stap 2: Huischeck en persoonlijk advies

   Is de 40% behaald? Dan komt de aannemer vooraf bij u thuis kijken (‘de huischeck’) wat de beste plaats is om de glasvezelkabel de woning binnen te laten komen en waar het glasvezelmodem geplaatst kan worden

   Stap 3: Aanleg in uw straat

   Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat. Hiertoe wordt een sleuf in de berm gegraven en van woning tot woning een netwerk aangelegd. De werkzaamheden zullen circa één tot twee werkdagen duren en natuurlijk beperken we de overlast tot een minimum.

   Stap 4: Glasvezelaansluiting naar uw pand

   Indien u zich heeft aangemeld, wordt er tijdens de werkzaamheden in de straat ook een glasvezelkabel aangelegd van de straat naar uw woning. Daarbij werken we in vrijwel alle gevallen met ondergrondse tuinboringen, zodat uw tuin intact blijft. Bij een oprijlaan of een lang pad wordt meestal wel gedeeltelijk een geul gegraven. Uiteraard in overleg met u.

   Stap 5: Aansluiting in uw woning

   De glasvezel ligt nu tegen de gevel van uw woning. Een van onze monteurs zorgt dat de glasvezel in uw woning wordt aangesloten. Via een kleine opening in de voorgevel, wordt de kabel naar binnen gebracht. De kabel wordt daarna aangesloten op een glasvezelmodem. In de meeste gevallen is dat in de meterkast.

   Stap 6: Activeren tv, telefoon en internet

   Als laatste stap activeert de serviceprovider voor wie u heeft gekozen uw abonnement. Vanaf dat moment kunt u gebruikmaken van interactieve televisie, razendsnel internet en voordelig bellen. Uiteraard laat uw serviceprovider u weten wanneer het zover is.


  • U heeft zelf invloed op waar de glasvezel het huis in komt. In de meeste gevallen is dit in de meterkast. Na uw aanmelding komt onze aannemer bij u langs om de situatie te beoordelen. Dit noemen wij de ‘huischeck’. U kunt dan aangeven wat een geschikte plek is voor de aansluiting en uiteraard kan hij u daarin ook een goed advies geven.


  • Heeft u vragen over de vraagbundeling, de planning of de werkzaamheden bij u in de buurt? Dan kunt u ons mailen op landelijknoord@GlasDraad.nl of telefonisch contact opnemen via 0850 - 645050


  • U ontvangt van de aannemer van GlasDraad een brief met daarin een datum en tijdstip waarop uw woning zal worden aangesloten. Indien u dit wilt wijzigen kunt u in overleg met de aannemer een andere afspraak maken om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. In de regel duurt het ongeveer een uur om uw woning aan te sluiten.


  • Glasvezel biedt veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Hoewel u dat nu wellicht nog niet nodig heeft, kan dat er in de toekomst voor zorgen dat u langer thuis kan blijven wonen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de verkoopbaarheid van uw woning. Een fijne gedachte als u nog eens wilt verhuizen.


  • In theorie zou het netwerk inderdaad iets beter moeten worden als veel bewoners overstappen op glasvezel. Of u dit merkt is echter de vraag. De dienstverlening zelf echter zal op termijn zeker niet beter worden, omdat de oude verbindingen het toenemende dataverkeer niet aan kan.


  • De internetsnelheid van glasvezel is vele malen groter in vergelijking tot uw huidige verbinding. Met glasvezel kunt u bestanden up- en downloaden met dezelfde hoge snelheid. Dat bespaart u veel tijd en is bovendien heel prettig. Iedereen krijgt zijn eigen verbinding van de woning tot aan de apparatuur van de dienstenleverancier. Bovendien is een glasvezelnetwerk niet gevoelig voor weersomstandigheden en nagenoeg storingsvrij wanneer aangelegd en getest opgeleverd. Een glasvezelnetwerk is zeer stabiel met een hoge kwaliteit van levering.


  • Het huidige aanbod is de uitkomst van een verkenning door de Centrale Dorpenraad en de gesprekken met GlasDraad Landelijk Noord. Met een gebied van ongeveer 1000 woningen (ruim 850 met kabel en ca. 160 zonder kabel) is een reële inschatting gemaakt van de totale graafwerkzaamheden en overige aanlegkosten. De aanlegkosten voor de adressen zonder kabel zijn een stuk hoger dan voor de adressen met kabel. De adressen zonder kabel liggen vooral in het buitengebied en de adressen met kabel liggen bijna allemaal in de dorpskernen. Met dit aanbod en deze verdeling is de kans dat we de 40% aanmeldingen halen het grootst. De leden van de werkgroep van de Centrale Dorpenraad brachten deze opzet zelf ook naar voren. Op deze manier wordt tot een acceptabele hoogte ingezet op solidariteit binnen Landelijk Noord.


  • U kunt alle apparatuur aansluiten die met internet verbonden kan worden. Denk daarbij aan televisies, home theater sets, game consoles (XBOX, Playstation etc.), internetradio, Apple TV en zogenaamde smart home systemen zoals slimme thermostaten.

   Laptops, tablets, PC’s en alle andere apparatuur die wifi heeft of die u met een stekker op een modem kunt aansluiten. Ook kunnen de meeste bewakingscamera’s en alarmsystemen (let wel op de classificatie) aangesloten worden. Daarnaast hulpapparatuur voor thuiszorg, ouderzorg en medische apparatuur.

   Eigenlijk alles dat op internet (via wifi of een kabeltje) aangesloten kan worden, kunnen worden aangesloten op de glasvezelverbinding.


  • Ja, maar het verschilt per aanbieder en abonnement hoeveel televisies u kunt aansluiten. Bij de meeste particuliere pakketten kunt u circa 3 of 4 televisies aansluiten.


  • Als u een dect-systeem heeft kan dit zeer waarschijnlijk wel. Voor andere systemen zult u waarschijnlijk aanpassingen moeten doen. De serviceprovider heeft daar meer informatie over


  • Ja dat kan in bijna alle gevallen wel. Mocht uw systeem werken met DSL dan is de kans groot dat het op glasvezel ook werkt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de leverancier van uw alarmcentrale om dit na te vragen. Ook kunt u daar eventueel informatie krijgen of uw oplossing nog voldoet aan de verzekeringseisen.


  • Het modem wordt gemonteerd vlak naast de glasvezelaansluiting. In de regel is dat de meterkast maar in overleg met de aannemer kunt u ook de glasvezelaansluiting op een andere plaats laten monteren in uw woning of bedrijf. Houd er wel rekening mee dat er een stopcontact aanwezig moet zijn om het modem aan te sluiten.


  • Nee, daar bent u niet mee geholpen. 4G is met oog op toekomstig dataverbruik geen lange termijn oplossing voor een particuliere of zakelijke verbinding. 4G kan gemiddeld maximaal 20 Mb/s aan. De gemiddelde snelheid bij onze serviceproviders ligt vele malen hoger. Internet via glasvezel biedt snelheid vanaf 100 Mbit/s tot wel 500 Mbit/s en meer. Het netwerk is nu al geschikt voor snelheden tot 1.000Mbit/s

   • Glasvezel is het allersnelste en blijft dat nog heel veel decennia.
   • Draadloze technieken zoals 4G zijn veel minder stabiel.
   • Glasvezel is op lange termijn een duurzamere investering.
   • Bij 4G deelt u de bandbreedte met anderen. Meer gebruikers met veel data betekent dus lagere snelheden.

  • Als we de 40% hebben gehaald, dan moet u daarna een keuze maken welke serviceprovider met welk pakket het beste bij uw situatie past. Dit kan uw huidige provider zijn, maar dat hoeft niet. Wij zullen u na de vraagbundeling informeren over het inschrijven bij de providers.

   Vanaf mei 2019 kunt u zich inschrijven bij één van de serviceproviders.


  • Dat kan. U neemt dan een dienstenpakket met alleen internet of een dienstenpakket met internet + telefoon af bij de serviceprovider van uw keuze. U moet dan wel uw abonnement bij Canal Digital aanhouden en de televisie met de schotel verbonden houden.


  • Dat kan. U neemt dan een dienstenpakket met alleen internet of een dienstenpakket met internet + telefoon af bij de serviceprovider van uw keuze. U moet dan wel uw abonnement bij Ziggo aanhouden en de televisie met de Ziggo kabels verbonden houden. Indien u ook internet en telefonie afneemt van Ziggo kunt u dat stopzetten.


  • Uw abonnement bij uw huidige serviceprovider wordt stilzwijgend maandelijks verlengd, zolang u het abonnement niet heeft opgezegd. Zodra u wordt aangesloten op glasvezel, kunt u uw huidige abonnement opzeggen.


  • Vrijwel alle serviceproviders bieden naast een alles-in-1-pakket ook de mogelijkheid om alleen een abonnement voor alleen internet af te sluiten of hebben een internet+bellen abonnement.


  • Ja in veel gevallen kan dit. Als u overstapt naar glasvezel en bij uw huidige provider blijft dan kan dat zeker. Als u nu een emailadres hebt van een KPN provider en u blijft bij een van de KPN providers dan kunt u uw emailadres ook meenemen.

   Als u overstapt naar een andere provider dan bestaat de kans dat het emailadres bij opzeggen ook wordt opgezegd. Sommige providers bieden dan wel de mogelijkheid om het aan te houden, maar vragen daar een kleine vergoeding voor.

   Alle provider onafhankelijke emailadressen zoals hotmail, Gmail etc. blijven natuurlijk ook gewoon werken.


  • Dat kan heel gemakkelijk. Voor een uitgebreide uitleg over het veranderen van uw e-mailadres klikt u hier voor Gmail en hier voor Outlook. Daar staan ook tips in voor het informeren van uw contacten en andere belangrijke zaken.


  • Dat is voor iedere situatie anders. Tegenwoordig doen we veel dingen online: tv kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat worden er in de toekomst alleen nog maar meer. Steeds meer apparaten in huis bedienen we via wifi en steeds meer mensen gebruiken zorg op afstand. Evenals bewaking en beveiliging van de woning. Zelfs het agrarische bedrijf wordt compleet gedigitaliseerd. Internet via glasvezel biedt snelheden vanaf 100 Mbit/s tot wel 1.000 Mbit/s en de stabiliteit die hiervoor nodig is. Voor meer informatie kunt u het beste te zijner tijd contact opnemen met een van de serviceproviders.


  • Ja, om een glasvezelaansluiting te krijgen is het afnemen van een abonnement bij een van de serviceproviders verplicht. U kunt dit abonnement na een jaar opzeggen. Indien u het abonnement na een jaar opzegt, blijft de glasvezelaansluiting behouden. Indien u zich na 1 januari 2021 (was 1 oktober 2020) nog niet heeft aangemeld bij een serviceprovider zullen wij u naast de vastrechtvergoeding een boetebedrag van € 250,- in rekening brengen. De glasvezelaansluiting is dan opgeleverd en kunt u later wel onder de standaard voorwaarden gebruiken.


  • De serviceproviders zijn landelijke partijen en leveren in heel Nederland glasvezelabonnementen. Zij bieden hun diensten aan voor zeer concurrerende tarieven. Wij raden u aan om uw huidige maandelijkse kosten goed onder elkaar te zetten en dit te vergelijken met het aanbod van de providers.


  • GlasDraad Landelijk Noord heeft een open netwerk. Dat houdt in dat elke provider die aan onze eisen voldoet toe mag treden tot het netwerk. Op dit moment is er al toegang voor meer dan 10 providers. Wellicht dat dit later nog meer gaat worden. Voor nu zijn dit de providers waar we mee starten. Indien er een serviceprovider bij komt zullen wij u hierover informeren


  • De diensten worden geleverd door de serviceproviders die op deze website vermeld staan. Op hun websites kunt u de diensten en bijbehorende tarieven bekijken die zij over glasvezel aanbieden. Op dit moment kunt u nog niet met uw postcode en huisnummer een dienst aanvragen. U kunt uiteraard op de websites van de providers de tarieven vinden. U kunt ook even gebruik maken van een postcode waar al glasvezel is aangelegd en waar al deze providers actief zijn. Bijvoorbeeld een postcode huisnummer van een adres in IJburg. Gemiddeld genomen gaat het om maandbedragen vanaf € 45,- tot €80,- voor de alles-in-1 pakketten.


  • Nee, dat is het niet. Glasvezel is het allersnelste en blijft dat nog heel veel jaren. De draadloze techniek 5G is nog lang niet beschikbaar en zal eerst nog uitgerold en gebouwd moeten worden. Draadloze verbindingen zijn daarnaast duur en veel minder stabiel. Op de lange termijn is het daarmee geen alternatief. Bij 5G deelt u de bandbreedte met anderen. Meer gebruikers met veel data betekent dus lagere snelheden. Glasvezel is op lange termijn een duurzame investering.


  • De serviceproviders die op de glasvezelkabel hun diensten zullen aanbieden staan vermeld onder het item Aanbod & Serviceproviders. U kunt de websites van deze providers bezoeken om de pakketten te bekijken.


  • Ziggo is een provider èn netwerkeigenaar welke de laatste jaren is ontstaan uit meerdere fusies en overnames. Ziggo wil (nog) geen diensten leveren over netwerken van anderen, maar blijft gebruik maken van hun eigen netwerk. Dit is het huidige coaxnetwerk. Een kopernetwerk bij u in de straat. Ook Ziggo maakt gebruik van glasvezel in haar netwerk omdat verbindingen via glasvezel de capaciteit en kwaliteit levert die wij allen vragen. Alleen het laatste deel in de straat naar uw woning is nog steeds koper. Ziggo vindt het veel te duur om dat te voorzien van glasvezel. Zij bieden nu diensten maximaal tot 400Mb. Dit zijn snelheden die je deelt met elkaar en het is alleen de download snelheid. Upload, dus als je een foto wilt versturen biedt Ziggo maximaal 40Mb waarbij ook weer geldt dat de capaciteit gedeeld wordt met uw straat.